Web Analytics

حریم شخصی

اطلاعات خصوصی کاربران که در حسابهای کاربری آنها درج میگردند و همچنین حریم شخصی کاربران فروشگاه برای ما بسیار قابل احترام و ارزشمند هستند. اطلاعات خصوصی که توسط فروشگاه اینترنتی واریان جمع آوری می شود ، همان اطلاعاتی هستند که کاربر در موقع ثبت نام وارد و ثبت مینماید. 

نرم افزار فروشگاهی در هنگام اجرا به منظور کارکرد داخلی خود اقدام به ذخیره کوکی و فایل در رایانه کاربر مینماید که جنبه موقت داشته و هیچگونه اطلاعات شخصی و خصوصی را از رایانه کاربر جمع آوری نمیکند ، و در کل تنها آی پی کاربر در نرم افزار فروشگاهی ثبت و نگهداری میگردد. 

فروشگاه اینترنتی واریان هیچکدام از اطلاعات خصوصی و عمومی کاربران مانند آدرس ایمیل ، شماره تلفن همراه ، نشانی ها و دیگر موارد را به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی در اختیار سایر شرکتها و موسسات قرار نخواهد داد. ولی فروشگاه این حق را برای خود محفوظ میدارد که از آدرس ایمیل و شماره همراه کاربران جهت ارسال پیام های تبلیغاتی مخصوص فروشگاه ، و اعلام مناسبتهای خاص مانند تخفیفات فصلی ، عرضه محصول جدید و فروش های ویژه استفاده نماید.

نماد اعتماد الکترونيکي